Forsendelse og levering

Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt fra Tick Cad ApS til kunder i Danmark. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Tick Cad ApS, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.
Oplysninger og aftaleindgåelse
- Endelig aftale mellem kunden og Tick Cad ApS anses først for indgået, når Tick Cad ApS, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Ved afgivelse af en varebestilling via Tick Cad ApS hjemmeside, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren.

- Når ordren registreres fremsendes ordrebekræftelse. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.

- Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i Tick Cad ApS kunderegister.

- Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen

- Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for Tick Cad ApS.

- Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

- Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data er vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.
Levering og pris
- Tick Cad ApS leverer til adresser i EU samt, Færøerne og Grønland.

- Levering sker med Post Danmark, UPS, GLS eller anden anerkendt leverandør.

- Tick Cad ApS afsender varen indenfor 3 dage medmindre andet er nævnt.

- Overskrides de 3 dage vil kundens blive kontaktet pr telefon eller mail.

- Alle priser oplyses ekskl. moms, og forsendelsesomkostninger.

- Der pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 85,- ex moms på alle ordre

- Betaling kan ske med Visa og MasterCard. Tick Cad ApS anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede. - Tick Cad ApS accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit. Her er betalingsfristen altid netto kontant 8 dage medmindre andet er skriftligt aftalt.

- Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

- Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Tick Cad ApS udsender maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.
Ejendomsforbehold
- Tick Cad ApS forbeholder sig ejendomsretten til varen, indtil der er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
Fortrydelsesret
- Der er 14 dages fortrydelsesret fra varens modtagelse jf. Forbrugeraftaleloven til privatkunder. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden betaler selv fragten, hvis handlen fortrydes og skal sendes tilbage. Varen krediteres så snart varen er modtaget. Varer der returneres uden forudgående aftale, ufranko eller på efterkrav bliver nægtet modtagelse. Der ydes som udgangspunkt ikke fortrydelsesret ved erhvervssalg.
Reklamation
- Der ydes 1 års reklamationsret fra købsdato til erhvervskunder, mens der ifølge købeloven ydes 2 års reklamationsret fra købsdato til private kunder. Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber straks, efter at manglen/fejlen er opdaget, give Tick Cad ApS besked herom samt skriftligt anføre, hvori fejlen/manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget fejlen/manglen, og denne ikke har reklameret som anført, kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre fejlen/manglen gældende.

- Ved returnering af en reklamationsvare, skal der angives RMA nr. samt kopi af købsfakturaen. RMA nr. oplyses ved henvendelse til Tick Cad ApS.
Garanti
- Garanti og serviceforpligtelser, vil være anført på de omfattede varer og vil altid fremgå af købsfaktura

- Tick Cad ApS er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Tick Cad ApS eller Tick Cad ApS servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med installation, support m.v., fejlagtig montering, ustabil strømforsyning, forkert tilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
Personoplysninger
- Tick Cad ApS registrerer kundeoplysninger i sit kunderegister. Kundeoplysningerne omfatter typisk kundens firmanavn, adresse og andre kontaktoplysninger, herunder eventuelle kontaktpersoner. Kundeoplysninger vil kun i begrænset omfang omfatte personoplysninger. Tick Cad ApS er ansvarlig for disse oplysninger og bruger dem til at sende varer og informere kunden, hvis der skulle opstå problemer med den aftalte levering. I forbindelse med support kan Tick Cad ApS’ samarbejdspartnere få adgang til kundens telefonnr. og e-mail.

- Tick Cad ApS sikrer, at samarbejdspartnerne alene modtager personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til at yde support, og at der er indgået databehandleraftaler med de samarbejdspartnere, der modtager personoplysninger fra Tick Cad ApS, inden samarbejdspartneren får adgang til registrerede personoplysninger.

- Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger Tick Cad ApS har registreret om dig, og du kan i henhold til Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering.

- Hvis du har opgivet email og evt. telefonnummer vil du modtage nyheder og tilbud. Du kan altid afmelde dig denne service ved at sende en mail til tickcad@tickcad.dk eller ringe på tlf. 72 118 184.

- I øvrigt henvises til Tick Cad ApS’ persondatapolitik http://tickcad.dk/om-tick-cad/persondatapolitik
Konsulentbistand
- Konsulentbistandens indhold og omfang specificeres særskilt og skriftligt. Er indhold og omfang ikke fastlagt, sker afregning ud fra Tick Cad ApS opgjorte tidsforbrug jf. gældende prisliste.

- Konsulentbistanden udføres, med mindre andet er skriftligt aftalt, inden for normal arbejdstid, som er mandag til fredag 8.00 til 16.00. Tick Cad ApS er berettiget til at anvende underleverandører.
Kursusbetingelser
- Tilmelding er bindende, og eventuelt afbud skal ske senest 7 dage før kursusstart. Ved senere afbud refunderes kursusprisen ikke. 

- Ved tilmelding udsendes faktura 7 dage før kursusstart.

- Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, er du velkommen til at lade en kollega overtage din tilmelding. 

- Tick Cad ApS tager forbehold for ændringer i tid, sted og pris.
Force Majeure
- Tick Cad ApS kan ikke holdes ansvarlig for hindringer, der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.
Ugyldighed
- Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og Tick Cad ApS.